Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
8 stycznia 2016 r. podsumowano XI Kampanię Białych Serc - ogólnopolski solidarny protest przeciwko narkotykom. Podsumowanie odbyło się w biurze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Wśród zaproszonych gości byli między innymi obecni: DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI
I ZDROWIA JAN MAREK WTULICH,
I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MŁAWIE NADKOM. KRZYSZTOF HINCMAN ORAZ SIERŻ.SZTAB.ANETA PRUSIK.

Zarówno Starostwo Powiatowe w Mławie jak
i Komenda Powiatowa Policji w Mławie wspierają Kampanię Białych Serc poprzez patronat nad samą Kampanią oraz wsparcie
w organizowanych akcjach w ramach protestu przeciwko narkotykom. Poniżej prezentujemy raport z XI KAMPANII BIAŁYCH SERC,
który jest dostępny na naszej stronie
Facebook.Dziękujemy WSZYSTKIM,KTÓRZY SOLIDARNIE WŁĄCZYLI SIĘ W NASZE DZIAŁANIA !