Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
18 listopada o godz.17.30 w sali na plebanii parafii ŚW. BM w Mławie nastąpiło  podsumowanie XII Kampanii Białych Serc. Na uroczystość przybyli koordynatorzy-pedagodzy szkolni, uczniowie,seniorzy, wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów
i Grupy Zalewski,a także zaproszeni goście współpracujący przy organizacji Kampanii Białych Serc na terenie Mławy i powiatu mławskiego w osobie pana Jana Marka Wtulicha-Dyrektora Wydziału
Edukacji i Zdrowia w Starostwie i zastępcy pani Katarzyny Miłobędzkiej,a także przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Obecni byli także gospodarz miejsca uroczystości Proboszcz parafii ks. Kanonik dr Ryszard Kamiński, który przekazał wszystkim obecnym pozdrowienia i kilka słów od Biskupa Płockiego Piotra Libery (patronat nad XII KBS). Początek podsumowania poprzedzony został spektaklem profilaktycznym pod nazwą "W SIECI UZALEŻNIEŃ", który przygotowali pracownicy Urzędu Gminy Stupsk, Gminnej Biblioteki Publicznej w Stupsku oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku. Spektakl wystawiany był we wszystkich lokalnych szkołach na terenie gminy Stupsk w czasie trwania XII Kampanii Białych Serc i cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Tak również było na uroczystym podsumowaniu gdzie został ponownie nagrodzony brawami.
Po spektaklu zaprezentowano ponad 200 zdjęć z różnych miejsc w Polsce gdzie odbywał się solidarny protest przeciwko narkotykom,a pomysłodawca Kampanii Białych Serc Mariusz Zalewski przedstawił raport podsumowujący październikową Kampanię podając następujące liczby:  891 organizacji oraz instytucji wzięło udział w XII Kampanii Białych Serc,  996 różnego rodzaju akcji edukacyjnych i profilaktycznych odbyło się w Polsce,168 tys. osób zarówno dzieci,młodzieży,dorosłych i starszych wzięło udział w proteście przeciwko narkotykom.
Od 2016 roku Kampania Białych Serc jest EUROPEJSKIM SOLIDARNYM PROTESTEM PRZECIWKO NARKOTYKOM I PRZEMOCY,a więc w przedstawianym raporcie uwzględniono również pojawienie się białych serc w Doniecku, na Ukrainie,a także w Stanach Zjednoczonych. Wręczono również podziękowania dla obecnych koordynatorów, pedagogów oraz zaproszonych gości,a na koniec nie mogło zabraknąć tortu z nazwą Kampanii i symbolami w postaci białych serduszek. Całość uroczystości uświetnił zespół muzyczny w składzie Paweł i Marta Stawińscy, którzy wykonali znane utwory,a także swój własny autorski, który od dnia dzisiejszego stanie się na stałe hymnem Kampanii Białych Serc.