Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Po ośmiu miesiącach prac renowacyjnych Chorągiew pochodząca z 1955 roku odzyskała dawny kształt
i kolor. Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie serdecznie dziękuje artystce plastyk pani Joannie Rodowicz za trud i pracę w odnowieniu dwustronnego obrazu olejnego umieszczonego na Chorągwi .

Dziękujemy także Siostrze Dorocie Falkowskiej z Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny w Mławie za cierpliwą pracę krawiecką wszywania i łatania zabytkowej Chorągwi.

Sześćdziesięcioletnią , piękną Chorągiew można obejrzeć w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Spichrzowej 2