Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Za nami Spotkanie Otwarte Zespołu ds. Bezdomności w Ciechanowie na którym podsumowano dotychczasowe działania.

Na zebraniu obecni byliśmy także i my :-),czyli przedstawiciele Grupy Zalewski.Była to okazja do wymienienia się spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz początek owocnej współpracy z Zespołem
ds. Profilaktyki i Bezdomności w Ciechanowie.

Pierwsze spotkanie Zespołu  ds. Profilaktyki  Bezdomności i Uzależnień odbyło się 1 października 2019 roku w MOPS-ie. W skład Zespołu weszło 13  osób. I już są wymierne korzyści. Warto dodać, że stworzony Zespól jest pokłosiem interpelacji radnej miejskiej Joanny Kiszkurno.



- W składzie zespołu jest 13 osób. Są to przedstawiciele szpitala, MOPS-u, miasta, wolontariusze, schronisk dla bezdomnych, policji, straży, biura profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Są tez osoby
z poza Zespołu, które aktywnie włączają się w prace.