Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Zbiórka publiczna nr 2021/2510/OR
W ramach XVII Kampanii Białych Serc z inicjatywy Grupy Zalewski Patrol odbyła się akcja "dopalam się zdrowo", której celem było rozdawanie między innymi owoców jako formę zdrowych "dopalaczy". Akcja była połączona ze zbiórką publiczną w dniu 16 października 2021
w Mławie, a 17 października 2021 w Działdowie. Ogółem zebrano 858.57 zł. Pieniądze przeznaczone będą na potrzeby działalności patrolu, pokrycie kosztów transportu i paliwa przewozu wolontariuszy na patrole, zakupu środków czystości higieny oraz zakup opatrunków .
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom
za wsparcie, pomoc i zrozumienie.
Należy tu podkreślić wyjątkowy charakter zbiórki w której brali udział wolontariusze Grupy Zalewski Patrol oraz wolontariusze szkoły nr 3 w Mławie przebrani w postacie bohaterów bajek i komiksów, prezydentów państw.

KLIKNIJ I ZOBACZ SPOT XVII KAMPANII BIAŁYCH SERC