Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie serdecznie dziękuje Pani Danucie Balcerowskiej i Pani Krystynie Pielach z Mławy za wsparcie działalności Stowarzyszenia.

Dziękujemy za inicjatywę zebrania do puszki datków zamiast wieńców i kwiatów podczas Mszy pogrzebowej Mamy Pani Danuty i Krystyny.


"Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten kto daje" św Jan Paweł II


Zebrano 435 zł
i za to z całego serca

bardzo dziękujemy !