Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Serdeczne podziękowania !
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie
z wdzięcznością dziękuje rodzinie Państwa Milczarek z Mławy
za inicjatywę zorganizowania zbiórki pieniędzy w czasie pogrzebu.


Zebrano kwotę w wysokości 4155 złotych.
Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały
datek do skarbonki. Zebrana kwota, przekroczyła nasze najśmielsze
oczekiwania.

Darowizna zostanie przeznaczona na wsparcie działalności Stowarzyszenia
Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.