Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Spichrzowa 2    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
¦piewanie kolęd to piękny, stary polski zwyczaj kiedy zbierano się w domach wieczorami i z ręcznie pisanych ¶piewników ¶piewano kolędy. Taki wieczór niedawno miał miejsce w naszej siedzibie, my także ze ¶piewnikami w rękach przy herbacie
i słodkich ciasteczkach ¶piewali¶my prawie dwie godziny wszystkie znane nam od dzieciństwa kolędy i pastorałki. Wszystkie kolędy ¶piewali¶my od pierwszej do ostatniej zwrotki!To był niezapomniany, piękny wieczór kiedy tyle głosów wy¶piewywało na cze¶ć Jezusa, Maryi.
Warto zaznaczyć, że pierwsza polska kolęda to "Zdrów b±dĽ, Królu Anielski"powstała w roku 1424. Jednak najstarsz±, znan± do dzi¶ i powszechnie wykonywan± polsk± kolęd± jest, utwór napisany w XVI wieku, "Anioł pasterzom mówił". O sto lat młodsze s±, ¶piewane także obecnie, kolędy - kołysanki ("Gdy ¦liczna Panna" i "Lulajże Jezuniu").
W XVII wieku zaczęły również powstawać pie¶ni bożonarodzeniowe o tematyce pasterskiej. Prawdopodobnie wówczas rozwinęło się także tworzenie ludowych pastorałek. Cztery wieki temu napisano "Dzisiaj w Betlejem" i "Przybieżeli do Betlejem". O sto lat młodsza jest jedna z najpiękniejszych
i najbardziej wzniosłych polskich kolęd, utrzymana w metrum poloneza "Bóg się rodzie" autorstwa Franciszka Karpińskiego.
Kilka tygodni wcze¶niej tuż przed Bożym Narodzeniem dzielili¶my się Opłatkiem składaj±c sobie wzajemnie serdeczne życzenia
i podziękowania.
Nie wszyscy mogli osobi¶cie przybyć na nasz wieczór opłatkowy ze względu na stan zdrowia
i chorobę, do tych drogich nam osób i ich rodzin poszli¶my wraz z wolontariuszami dziel±c się opłatkiem.