Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Spichrzowa 2    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Przez całe życie pomagał innym.
Jan Zybowski honorowy krwiodawca,
mławianin odznaczony medalem "Zasłużony dla Miasta Mława".
Od roku "uwięziony" we własnym mieszkaniu z jednym marzeniem aby móc wyjść na dwór.  W tym celu potrzebny był między innymi wózek inwalidzki, ale skromna emerytura Jana Zybowskiego na zakup nie wystarczyła.
PCK o możliwości organizacji zbiórki
na rzecz zakupu wózka dla emeryta nie podjęła decyzji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie doradziło aby Jan Zybowski złożył wniosek
o dofinansowanie sprzętu, Caritas zaproponował tylko pomoc w postaci pielęgniarki, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie poinformował,
że emeryt może wystąpić o darmową żywność.
Dziennikarka "Nowego Kuriera Mławskiego" skontaktowała się z prezes Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie Anielą Adamską Zalewską z zapytaniem o pomoc niepełnosprawnemu mężczyźnie.
Wózki inwalidzkie, którymi dysponuje Stowarzyszenie wcześniej wypożyczono innym potrzebującym,ale Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów postanowiło pomóc emerytowi. Zakupiono ze środków Stowarzyszenia wózek inwalidzki i nieodpłatnie na czas nieokreślony w dniu 26 sierpnia 2017 r. przekazano wózek Janowi Zybowskiemu.