Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Po dwóch latach zwi±zanych z pandemi± odbyło się tradycyjne spotkanie
opłatkowe Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.
Złożyli¶my sobie życzenia, następnie przy dĽwiękach kolęd podzielili¶my się opłatkiem,zwykłym ludzkim ciepłem i nadziej±.