Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Spichrzowa 2    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Od 2 do 5 czerwca 2016 r. w Warszawie trwał X Kongres Polki International - Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet istniejącej od 2000 roku. Zarejestrowana w Szwecji organizacja jest instytucją charytatywną stawiającą przed sobą cele jakim jest między innymi niesienie pomocy w krytycznych sytuacjach, promowanie przedsiębiorczości wśród polskich i polskojęzycznych kobiet, pomaganie dzieciom niepełnosprawnym, propagowanie sportu i idei olimpijskich, współpraca z młodzieżą i organizacjami społecznymi. Założycielką i Prezesem Polka International jest Elizabeth Blania-Kacprzyk mieszkająca w Malmo współzałożycielka między innymi Polskiego Klubu Olimpijskiego w Szwecji.
Na zaproszenie Polka International w dniu 3 czerwca 2016 r. przyjechali do Warszawy przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie oraz Grupy Zalewski Patrol - głównego organizatora Kampanii Białych Serc - ogólnopolskiego solidarnego protestu przeciwko narkotykom, który już w październiku będzie miał swoją dwunastą odsłonę.
Celem spotkania w Warszawie było promowanie i koordynowanie solidarnego protestu przeciwko narkotykom także w Europie co pozwoli na wzmocnienie działań profilaktycznych w ramach zbliżającej się  Kampanii Białych Serc także poza terenem Polski. Ubiegłoroczna Kampania Białych Serc już przekroczyła granicę kraju i dotarła z białymi sercami do Doniecka, Włoch i Szwecji. Warszawskie spotkanie z przedstawicielkami oddziałów Polka International pozwoli na jeszcze większą obecność w wielu państwach europejskich.

W październiku 2015 r. pomysłodawca Kampanii Białych Serc Mariusz Zalewski podpisał nominację na Koordynatora Kampanii Białych Serc of Europe, którą otrzymała prezes Polka International pani Elizabeth Blania-Kacprzyk. Spotkanie w stolicy zacieśnia współpracę między organizacjami, która trwa już od dawna,a także stała się okazją do spotkania z ciekawymi gośćmi między innymi panią Bożeną Łojką -Fundacja Zerwane Więzi, panią Marią Ciechanowicz-Sulima -poetką z Grodna,która wręczyła z dedykacją tomik "Poezje" oraz panią Jolantą Horodecką-Wieczorek pisarką bajek dla dzieci, która także przekazała bajki swojego autorstwa dla dzieci będących pod opieką Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Pani Jolanta Horodecka-Wieczorek także patronuje każdej edycji Kampanii Białych Serc oraz od niedawna"Wojownikom Szkoły Ulicy Grupy Zalewskiego".