Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
Administratorem  danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie
ul . Lelewela 2a.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem 500 791 014
W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Pani/Panu:

1.prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2.prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3.prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4.prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5.prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
6.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
7.w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
10. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa