COVID 19
Już w czasie pierwszej fali pandemii nie pozostaliśmy obojętni na los seniorów - ludzi często samotnych i schorowanych. Ci ludzie boją się wychodzić z domów i mają kłopot
ze zrobieniem zakupów. Wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów postanowili zaoferować swoją pomoc w kupieniu i dostarczeniu produktów spożywczych,
artykułów higienicznych lub leków.
Już w pierwszym tygodniu otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń od ludzi starszych,ale także niepełnosprawnych. Odbieraliśmy także zgłoszenia od ludzi dobrego serca, którzy
postanowili wesprzeć naszą akcję przekazując nam artykuły żywnościowe dla osób,które nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na zakup żywności.Mnóstwo telefonów otrzymaliśmy również od ludzi,którzy jako wolontariusze chcieli
uczestniczyć w naszej akcji i dostarczać seniorom zakupy. Wszystkim bardzo dziękujemy!!!!


Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060