Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
18 grudnia 2018 r. w sali parafialnej na plebanii kościoła Św. Trójcy
w Mławie odbyło się spotkanie opłatkowe przyjaciół
i wolontariuszy działających
w Stowarzyszeniu Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie.

Spotkanie opłatkowe połączone było również z podsumowaniem XIV Kampanii Białych Serc, która odbyła się 12 października 2018 roku.