Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Lelewela 2a     e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Asia, Janeczka, Małgosia, Grażynka, Ala - od wielu lat wolontariuszki Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie. Bezinteresownie posługują
w sklepiku charytatywnym. Pokorne, ciche, pracowite, zawsze uśmiechnięte, zawsze pierwsze niosące pomoc "dziewczyny ze sklepiku".
Możecie Je spotkać podczas wszystkich naszych akcji i kampanii.
Choć nie lubią zdjęć ani pochwał dziś bardzo chwalimy się Waszą lojalną obecnością, Waszym niezmiennym trwaniem, Waszą bezinteresowną służbą
a nade wszystko Waszym sercem i sumieniem czułym, troskliwym i bardzo wrażliwym na drugiego człowieka! Dziękujemy!!!!!!