Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Spichrzowa 2    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
Pamiętamy.......
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.
Papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając
je na dzień 1 listopada.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon) w 998 r.
Serdecznym wspomnieniem i modlitwą otaczamy tych, którym dane nam było posługiwać,
z którymi byliśmy w najtrudniejszych chwilach życia.
Pamietamy o.....
Ani, Wiesławie, Renacie, Monice, Sebastianie, Michale, Krzysztofie, Teresie, Karolinie, Jarosławie, Danucie, Ewelinie, Szymonie, Dariuszu, Ewie, Radosławie, Janinie, Zygmuncie,Marku, Jakubie, Oli, Agnieszce,Wojciechu, Barbarze, Dominice, Wiktorze, Urszuli.........................

Dziś tj 5 listopada pożegnaliśmy Anię, dziewięcioletnią dziewczynkę, która po sześciu latach walki z nowotworem odeszła do Domu Ojca.Ania była niezwykle dzielna, znosiła ogrom bólu
i cierpienia a mimo to potrafiła troszczyć się o zdrowie i samopoczucie innych.Ostatnie trzy miesiące swego krótkiego życia spędziła w domu wśród najbliższych gdzie czuła się najlepiej
i najradośniej. Była niezwykle towarzyska, pociągała wszystkich do wspólnej zabawy, tryskała radością i śmiechem.
Dziękujemy za czas dany nam spędzić z Anią i jej rodziną.Pokój Jej duszy.