Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów   06-500 Mława   ul.Spichrzowa 2    e-mail: apostolka3@wp.pl     KRS 0000191060
19 marca 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, odbyło się podsumowanie X Kampanii Białych Serc.
X Kampania trwała od 12 do 26 października 2014 r. i od kilku lat jest ogólnopolskim solidarnym protestem przeciwko narkotykom. Pomysłodawca Kampanii Mariusz Zalewski przedstawił przybyłym gościom raport podsumowujący minioną Kampanię,w której wzięło udział ponad 759 zarejestrowanych uczestników między innymi urzędy miejskie i gminne szkoły, gimnazja, ośrodki pomocy społecznej, świetlice opiekuńczo wychowawcze, jednostki wojskowe, schroniska, seminaria, organizacje oraz inne instytucje.
W czasie X Kampanii Białych Serc w Polsce odbyło się 908 różnego rodzaju akcji od zwykłych prelekcji o tematyce antyuzależnieniowej, pogadanek, konkursów plastycznych, zawodów sportowych, konsultacji społecznych i szkoleń
po pokazy pierwszej pomocy i liczne koncerty oraz dyskoteki pod hasłem sprzeciwu przeciwko narkotykom.
W minionej Kampanii odbyło się w Polsce 170 Marszy Białych Serc- głośnych pochodów sprzeciwu wobec tych, którzy sprzedają śmierć młodym ludziom. Miniona Kampania odbyła się pod hasłem "ŻYCIE TO NIE GRA"
i poruszała problem osób uzależnionych od hazardu i gier komputerowych, a więc odbyły się także liczne pogadanki o agresji i cyberprzemocy w szkołach.